Thursday, August 1, 2013

Phim Tung Hoành Bốn Bể (Thvl1) Tập Cuối 8 9 10 11 12 13

Phim Tung Hoành Bốn Bể (Thvl1) Tập Cuối 8 9 10 11 12 13
Tung Hoành Bốn Bể
Tung Hoanh Bon Be
tiết kiệm nhiên liệu có giá trị cho sự phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài các vấn đề năng lượng rất cần thiết cho đất nước. Bạn sẽ nhìn thấy tiềm năng ở đây?Bằng cách sử dụng một hệ thống như vậy GPS theo dõi của vận tải đường bộ, thùng chở hàng, tàu, máy bay (sử dụng hệ thống toàn cầu của Lockheed các hệ thống FAA) chúng ta có thể dự đoán được điểm sử dụng và thời gian và điền chúng trong khi giảm thời gian khu vực có điểm nút thắt gây thiệt hại năng suất cho công dân, doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi và các cơ quan chính phủ. Điều này sẽ làm tăng chất lượng cuộc sống cho lại 1-2 giờ trong khu vực tàu điện ngầm cho tất cả du 

khách. Đây là một món quà xứng Tung Hoanh Bon Be đáng với các loại thuế phí chính phủ của chúng tôi cho các dịch vụ  mà họ cung cấp. Nó là công bằng dễ dàng để làm. Trên tất cả các chi phí của dự án này, tôi thấy khoảng 500 triệu đô la và sẽ cung cấp cho Mỹ những lợi thế để làm nhiều hơn với ít hơn và do đó cạnh tranh với một mức sống cao trong khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên thế giới. Hệ thống này có lợi ích khác. Tốt hơn và khỏe mạnh không, vì xe gây ô nhiễm ít hơn khi chạy ở tối ưu không chạy không tải trong giao thông.

Dưới đây là một vài ví dụ về những gì đã dẫn tôi đến kết luận này. Bởi có một người nào đó trong biết với nhiều năm kinh nghiệm phân phối đường sắt nhìn qua các mô hình 4D họ có thể dễ dàng trong vòng vài phút xác định vấn đề đưa ra quyết định tốt quan trọng, đây là một trong những lý do tại bãi đường sắt đường sắt Master là trong một tòa tháp cho một vị trí
Tung Hoanh Bon Be thuận lợi hơn điểm lý 

do tại sao Air Traffic Controllers ngồi với cái nhìn thông suốt trên đoạn đường nối và có thể xem Blos. Có một thành Tung Hoanh Bon Be phần theo cấp số nhân toán học này và đó là tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp sẽ làm cho họ thêm ý nghĩa lợi nhuận lợi nhuận nhiều hơn và doanh thu thuế hơn. Các bà mẹ và ông bố sẽ không được

No comments:

Post a Comment